Ghi nhớ chữ tượng hình nhanh - Phần 7 - Easy Hanyu

Easy Hanyu

Happy learning Chinese character

Breaking

Friday, 25 March 2016

Ghi nhớ chữ tượng hình nhanh - Phần 7Phần này cũng s4 bao gồm 15 chữ trong 3 nhóm chính. Mời các bạn theo dõi
第19组:  壶带石兔冤
第20组:  毛尾巴高敲
第21组:  画旧肉父爸

No comments:

Post a Comment