Vui học nhanh chữ tượng hình - Phần 11 - Easy Hanyu

Easy Hanyu

Happy learning Chinese character

Breaking

Thursday, 23 February 2017

Vui học nhanh chữ tượng hình - Phần 11


Các bạn theo dõi tiếp phần 11 nhé. Rấ mong nhận được ý kiến đóng góp để phần sau sẽ hay hơn.
第31组:  个不坏后叶 (Có liên quan với nhau cả đó nhé)
第32组:  爪要们明办
第33组:  打象百像儿 (Tượng có bộ nhân và không có bộ nhân phân biệt thế nào?)

No comments:

Post a Comment