Happy learning Chinese character - Part 19 - Easy Hanyu

Easy Hanyu

Happy learning Chinese character

Breaking

Tuesday, 5 December 2017

Happy learning Chinese character - Part 19Trong phần này, chúng ta làm quen với 3 nhóm, 15 từ như sau:
第55组: 垂睡斤拆听 chuí shuì jīn chāi tīng
第56组: 诉塔云运动 sù tǎ yún yùn dòng
第57组: 右近会内去 yòu jìn huì nèi qù
Hãy đăng ký kênh để cập nhật phần mới nhất nha.

No comments:

Post a Comment