Disclaimer - Easy Hanyu

Easy Hanyu

Happy learning Chinese character

Breaking

Disclaimer

Miễn trừ trách nhiệm và bản quyền
1. Bản quyền và pháp lý
Những gì được chia sẻ tại trang web này ("ezhanyu.com") ở thời điểm hiện tại có được là do sưu tầm, xây dựng, tổng hợp, biên tập lại và tải lên mạng internet không nhằm mục đích lợi nhuận. Vì vậy, tư liệu trên website chỉ mang tính tham khảo. Nội dung trang web có thể được thay đổi, cập nhật mà không cần phải báo trước.
2. Miễn trừ thừa nhận và đảm bảo
Ezhanyu.com đã hết sức cố gắng để có được những thông tin, tài liệu miễn phí từ các trang web chia sẻ khác trên mạng. Tuy vậy, một số tài liệu mang tính tham khảo như luận án được tải lại nguyên văn của tác giả. Ezhanyu.com không đưa ra bất kỳ thừa nhận và đảm bảo nào, bất kể là được tuyên bố rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn các đảm bảo về quyền sở hữu, không vi phạm, tính chất thương mại hay sự thích hợp cho một mục đích cụ thể nào liên quan đến sự tồn tại, tính chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy hay nội dung của trang web này.
3. Miễn trừ trách nhiệm
Ezhanyu.com sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng trang web này hoặc bất kỳ trang web có liên kết nào và sẽ không phải chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào bất kể là trực tiếp, ngẫu nhiên, cụ thể, gián tiếp, mang tính trừng phạt hoặc các thiệt hại mang tính hệ quả phát sinh từ việc quý vị truy cập, sử dụng hay không thể sử dụng trang web này hay các trang web liên kết, hoặc bất kỳ lỗi hay thiếu sót nào trong nội dung của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các virus mà có thể ảnh hưởng đến thiết bị máy tính của quý vị hay bất kỳ tổn thất nào trong kinh doanh, học tập, dữ liệu hay việc sử dụng.
4. Liên kết với các trang web của bên thứ ba
Ezhanyu.com sẽ không đưa ra bất kỳ ý kiến nào và không chịu trách nhiệm về nội dung trang web của bất kỳ bên thứ ba nào liên kết với trang web này hoặc thông qua trang web đó quý vị có thể truy cập trang web này. Holcim không có bất kỳ thừa nhận nào đối với trang web của bên thứ ba và từ chối mọi trách nhiệm về thông tin của bên thứ ba đó cũng như việc sử dụng trang web đó.
5. Không chào bán hay mời mua
Quý vị không được dựa trên các thông tin cung cấp trên trang web này để quyết định việc mua bán vì các thông tin này không cấu thành việc chào bán hay mời mua để mua hay bán, kinh doanh hay các giao dịch khác về hoạt động của ezhanyu.com.

No comments:

Post a Comment