Happy Chinese - Vui học tiếng Hoa - Easy Hanyu

Easy Hanyu

Happy learning Chinese character

Breaking

Wednesday, 3 February 2016

Happy Chinese - Vui học tiếng Hoa


24 bài (câu) đàm thoại cơ bản cho người bắt đầu bằng việc minh họa bằng flash.
(Chỉ có phần 1 có tiếng Việt)
Link download 密码:QgnZ

No comments:

Post a Comment