Từ thường dùng trong tiếng Hoa thương mại - Easy Hanyu

Easy Hanyu

Happy learning Chinese character

Breaking

Wednesday 3 February 2016

Từ thường dùng trong tiếng Hoa thương mại


Từ ngữ thương mại tiếng Hoa 贸易词汇, các bạn có thể download bản PDF để xem.

No comments:

Post a Comment