Cách nhanh nhất để ghi nhớ chữ tượng hình - Phần 1 - Easy Hanyu

Easy Hanyu

Happy learning Chinese character

Breaking

Sunday 28 February 2016

Cách nhanh nhất để ghi nhớ chữ tượng hình - Phần 1


Làm thế nào để ghi nhớ một cách nhanh nhất chữ tượng hình trong tiếng Phổ thông Trung Quốc? Mời các bạn theo dõi loạt Video này

第1组:  人口氵泪目
第2组:  鼠牛鸟鱼马
第3组:  雨日伞月朋

No comments:

Post a Comment