Cách nhanh nhất để ghi nhớ chữ tượng hình - Phần 2 - Easy Hanyu

Easy Hanyu

Happy learning Chinese character

Breaking

Monday 29 February 2016

Cách nhanh nhất để ghi nhớ chữ tượng hình - Phần 2


Phần này chúng ta làm quen 3 nhóm: 4,5,6 gồm 15 chữ từ dễ đến khó

第4组:  火灰灯乒乓
第5组:  耳田尸水尿
第6组:  卜上中下是

No comments:

Post a Comment