Ghi nhớ chữ tượng hình nhanh - Phần 8 - Easy Hanyu

Easy Hanyu

Happy learning Chinese character

Breaking

Friday, 22 April 2016

Ghi nhớ chữ tượng hình nhanh - Phần 8


Phần này Việt hóa còn hạn chế, chưa hết. Các bạn sử dụng tham khảo thôi. Kể từ phần sau sẽ không còn Việt hóa nữa, thay vào đó sẽ giữ nguyên bản gốc để các bạn tự làm quen.
第22组:  气广军库师
第23组:  雷电牙齿仓
第24组:  林森扌抢枪

No comments:

Post a Comment