01.04 - Chạy theo mốt - Follow the fashion - Easy Hanyu

Easy Hanyu

Happy learning Chinese character

Breaking

Wednesday, 5 October 2016

01.04 - Chạy theo mốt - Follow the fashion4. 老追时髦(zhuī shímáo)你追得起吗
Chạy theo mốt có nổi không
穿最流行的衣服或做最流行的事,也说“赶时髦”。
chuān zuì liúxíng de yīfú huò zuò zuì liúxíng de shì, yě shuō “gǎnshímáo”.
Ăn mặc hợp mốt, làm công việc hót, cũng có thể nói “chạy theo mốt”
Follow the fashion. Also, “赶时笔”.

(1) 演唱会上歌星们那五颜六色的头发很是引人注目,很快,追时髦的年轻人也都把头发染成了各种颜色。
yǎnchàng huì shàng gēxīngmen nà wǔyánliùsè de tóufǎ hěn shì yǐn rén zhùmù, hěn kuài, zhuī shímáo de niánqīng rén yě dū bǎ tóufǎ rǎn chéngle gè zhǒng yánsè.
Đám ca sĩ trên sân khấu để tóc nhuộm đen nhuộm đỏ gây chú ý, lập tức, đám thanh niên chạy theo mốt bên dưới nhanh chóng làm theo.


(2) 看见厚底鞋很流行,我们办公室的老李也赶起了时髦,买来了一双。
kànjiàn hòudǐ xié hěn liúxíng, wǒmen bàngōngshì de lǎo lǐ yě gǎn qǐle shímáo, mǎi láile yīshuāng.
Thấy giày đế cao đang “hot”, ông Lý ở công ty chúng tôi đã nắm bắt thời trang, sắm cho mình 1 đôi.

(3) 近两年, 殆拳道(tài quán dào taekwondo)在北京慢慢儿成了时髮的运动,我们这儿不少女孩子也追时髦,练起了跆拳道。
jìn liǎng nián, dài quán dào zài běijīng màn man er chéngle shí fà de yùndòng, wǒmen zhè'er bù shàonǚ háizi yě zhuī shímáo, liàn qǐle táiquándào.
Hai năm nay, phong trào Đài quyền đạo dần trở nên thịnh hành ở Bắc Kinh, các bé gái ở chỗ tôi cũng chạy theo phong trào, rủ nhau tập luyện môn võ này.

No comments:

Post a Comment