Cách nhanh nhất để ghi nhớ chữ tượng hình - Phần 3 - Easy Hanyu

Easy Hanyu

Happy learning Chinese character

Breaking

Tuesday 1 March 2016

Cách nhanh nhất để ghi nhớ chữ tượng hình - Phần 3


Trong bài này có 15 chữ được minh họa khá rõ ràng. Các bạn xem, nghe và lặp lại theo video nhé

第7组:  一二三四五
第8组:  亻山仙木休
第9组:  弓大笑哭小

No comments:

Post a Comment