Cách nhanh nhất để ghi nhớ chữ tượng hình - Phần 5 - Easy Hanyu

Easy Hanyu

Happy learning Chinese character

Breaking

Wednesday, 9 March 2016

Cách nhanh nhất để ghi nhớ chữ tượng hình - Phần 5


Trong phần này, các cụm chữ được làm quen theo thứ tự từ 13 đến 15, gồm 13.

第13组:  走角风果龟
第14组:  身虎西瓜灭
第15组:  力男女艹苗

Mời các bạn cùng xem!


No comments:

Post a Comment