Cách nhanh nhất để ghi nhớ chữ tượng hình - Phần 6 - Easy Hanyu

Easy Hanyu

Happy learning Chinese character

Breaking

Friday 18 March 2016

Cách nhanh nhất để ghi nhớ chữ tượng hình - Phần 6


Trong vòng khoảng 10 phút, các bạn sẽ làm quen và nắm được cơ bản cách đọc, viết và nghĩa của khoảng 15 từ tiếng Hoa bằng cách tưởng tượng, hình dung liên hệ đến các sự vật hiện tượng tự nhiên. Hình ảnh âm thanh rõ ràng.

第16组:  工书鬼长足
第17组:  手白勺的洞
第18组:  光晃妈匕比

No comments:

Post a Comment