01.20 - This sentence contains the speaker’s mock and discontent - Easy Hanyu

Easy Hanyu

Happy learning Chinese character

Breaking

Friday 16 December 2016

01.20 - This sentence contains the speaker’s mock and discontent20. 说得比唱得还好听(shuō de bǐ chàng de hái hǎotīng)
Nói nghe hay hơn hát nữa.
这句话的意思是说得非常好,但实际做的与说的不一致。有讽刺和不满的意思。
zhè jù huà de yìsi shì shuō de fēicháng hǎo, dàn shíjì zuò de yǔ shuō de bùyīzhì. Yǒu fèngcì hé bùmǎn de yìsi.
Câu này ý là khi nói thì nghe hay lắm, nhưng thực tế khi làm thì lại khác xa. Có ý mỉa mai và không hài lòng.
The literal meaning of this sentence is that one’s speaking sounds more pleasant than singing; the real meaning is one's deeds do not match one’s words. This sentence contains the speaker’s mock and discontent.
(1) 小李说的话你也相信?他一向是说得比唱得还好听。
xiǎo li shuō dehuà nǐ yě xiāngxìn? Tā yīxiàng shì shuō de bǐ chàng de hái hǎotīng.
Lời nói của thằng Lý mà mày cũng tin sao? Nó trước giờ nói còn hay hơn hát nữa mà.
(2) A:你儿子不是说月月给你寄钱吗?
A: nǐ érzi bùshì shuō yuè yuè gěi nǐ jì qián ma?
A: Chẳng phải con trai ông nói mỗi tháng sẽ gởi tiền về hay sao?
B:他呀,说得比唱得还好听,到现在他的一分钱我也没见到过。
B: Tā ya, shuō de bǐ chàng de hái hǎotīng, dào xiànzài tā de yī fēn qián wǒ yě méi jiàn dàoguò.
B: Nó hả, chỉ được cái khoác lác, đến giờ này tui chưa thấy đồng xu cắt bạc nào của nó hết.

No comments:

Post a Comment