Vui học chữ tượng hình Trung Quốc - Phần 14 - Easy Hanyu

Easy Hanyu

Happy learning Chinese character

Breaking

Wednesday 2 August 2017

Vui học chữ tượng hình Trung Quốc - Phần 14


Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi. Phần 14 bao gồm 3 nhóm chủ đề chính và 15 chữ như sau:

第40组:  也他她它地 (liên quan đến đại từ nhân xưng ngôi thứ 3 số ít "ta"). Qua đó, chúng ta phân biệt được cách dùng tùy theo nhữ cảnh, khi nào dùng cho Nam, khi nào dùng cho Nữ, khi nào dùng cho sự vật...)

第41组:  彐雪厂看见 (Liên quan đến hiện tượng thời tiết mà mắt chúng ta nhìn thấy được, qua đó phân biệt rõ và nhận biết mặt chữ)

第42组:  彳旦病得用 (Hầu hết không liên quan nhau ở nhóm này, tuy nhiên về mặt ngữ nghĩa, các bạn sẽ thấy được nhiều điều thú vị)

No comments:

Post a Comment