Vui học chữ tượng hình Trung Quốc - Phần 15 - Easy Hanyu

Easy Hanyu

Happy learning Chinese character

Breaking

Sunday 1 October 2017

Vui học chữ tượng hình Trung Quốc - Phần 15


Trong video này, các bạn sẽ được làm quen với 3 nhóm và 15 từ sau: 第43组: 羽习有在我 (Vũ / mưa, Tập, Hữu / có, Tại, Ngã / tôi) 第44组: 青清讠说认 (Thanh / xanh, Thanh / trong xanh, Ngôn, Thuyết / nói, Nhận) Bộ ngôn 第45组: 忄怕睛请情 - Bộ tâm Tùy vào mỗi video mà có sự điều chỉnh cho phù hợp theo yêu cầu của một số bạn trong trình bày và giải thích.

No comments:

Post a Comment