2.15 Someone cares only about an insignificant or insoluble problem - Easy Hanyu

Easy Hanyu

Happy learning Chinese character

Breaking

Thursday 28 December 2017

2.15 Someone cares only about an insignificant or insoluble problem


15. 往杯里说就是爱钻牛角尖(zuān niújiǎojiān)

Mặt xấu là thích làm chuyện không đâu.
想不值得想的小事或不能解决的问题。
Nghĩ điều không đáng để nghĩ hoặc vấn đề không thể giải quyết đến nơi đến chốn.
Literally, “钻” means “try to get into” and “牛角尖” is the tip of a horn. Actually “钻牛角尖” means someone cares only about an insignificant or insoluble problem.
(1) 老王回到家后, 越想越生气, 连晚饭都没吃, 他爱人就劝他别想那么 多, 老这么钻牛角尖, 只会让自己更烦恼(vexed)。
Sau khi ông Vương về đến nhà, càng nghĩ càng tức, bỏ cả bữa cơm tối, người nhà khuyên ông ấy đừng nghĩ ngợi nhiều, cứ đào sâu như vậy chỉ làm cho mình rối trí thêm mà thôi.
(2) 你应该好好养病, 别老想那些不愉快的事, 要是什么事都钻牛角尖, 没有病也会想出病的。
Anh nên nghỉ ngơi cho khỏe, đừng nghĩ ngợi nhiều đến những chuyện không vui, nếu việc gì cũng lao vào như thế, không bệnh cũng sẽ thành có bệnh mà thôi.

No comments:

Post a Comment